Projecten

Wij zijn er best een beetje trots op dat we voor veel aansprekende opdrachtgevers mogen werken. Daarom geven we u graag een indruk van een aantal projecten die wij hebben verzorgd of waaraan wij substantieel hebben bijgedragen.

Afscheid nemen zonder schade?

Alewijn Ott is één van de grootste autobedrijven van Noord Holland. Door een heroriëntatie op de core business moest worden besloten om onderhoud voor een bepaalde klantgroep te beëindigen. Maar hoe doe je dat zonder de band voor andere diensten aan deze groep te beschadigen of je reputatie in gevaar te brengen?

Guideology verzorgde de gerichte communicatie met de juiste gedragspsychologische inzichten en technieken.


Afwijzen en toch vrienden blijven!

De coronacrisis is overal merkbaar. Zeker in de reiswereld en alles wat daarmee te maken heeft, zoals reis- en annuleringsverzekeringen. Veel consumenten doen een beroep op hun annuleringsverzekering. In veel gevallen blijkt er geen dekking. Hoe wijs je de claim af zonder de relatie te bederven?

Guideology ontwikkelt toegesneden communicatie volgens één van de versies van het mede door Mischa Coster ontwikkelde Escalatie Preventie Model. Hiermee wordt voorkomen dat een negatieve boodschap resulteert in ongewenst gedrag, zoals het beëindigen van de relatie of kwaadspreken op social media. O ja: er was spoed bij. Dus binnen 12 uur ontworpen, ontwikkeld en geleverd!


Zo maken pensioendeelnemers een account aan!

Allianz wil zoveel mogelijk digitaal communiceren. Gemak voor het proces én de klanten! Een ‘mijn-omgeving’ is ingericht. Hoe krijg je klanten zover dat zij ook daadwerkelijk een account aanmaken en die omgeving gebruiken?

Guideology verzorgde de overtuigende communicatie hiervoor!


Klanten gebruiken online intake voor onderhoudscontact

Bielderman Koetsier pakt de zorgplicht en dus de reguliere onderhoudscontacten professioneel aan: dus ook efficiënt! Daarvoor zet men een digitale tool in. Klanten kunnen de vragen daarin beantwoorden; op basis van die antwoorden vindt indien nodig een vervolgcontact plaats. Hoe attendeer je de klanten op die service en hoe overtuig je ze om daarvan gebruik te maken?

Guideology ontwikkelde overtuigende nieuwsbriefitems en een advertorial-interview voor de lokale pers. Ook de digitale vragen werden psychologisch helemaal geoptimaliseerd.


Digitale spreekkamers: een overtuigend aanbod!

De coronacrisis dwingt tot nieuwe manieren voor menselijk contact. Ook bij artsen. Fysiek contact is beperkt; patiënten moeten toch gezien worden. De oplossing: digitale spreekkamers. Onze klant helpt zijn medische relaties met een aanbod hiervoor. Hoe overtuig je een enigszins traditionele beroepsgroep van deze nieuwe tool en manier van werken?

Guideology  ontwikkelt een mailing met zeer gerichte technieken. Twee versies: onze klant kiest terecht voor een A/B test. We kiezen voor endowment en altercasting als hoofdtechnieken. Vervolgens wordt elke mailing gedoseerd voorzien van ondersteunende technieken, waaronder sociale bewijskracht, evoking freedom en labour effect. Het resultaat? De reguliere opening rate van 30 tot 40% wordt verhoogd tot 42 – 54 %! Natuurlijk optimaliseren we ook de landingspagina.


Zo help je consumenten om hun woonlasten betaalbaar te houden! 

BNP Paribas Cardif biedt de Hypotheek Aflos Verzekering. Een helder product: bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid wordt de hypotheek tot een vooraf bepaald niveau verlaagd. Zo blijft die betaalbaar als het tegenzit. Een nbrainer, toch? Veel consumenten gaan echter tijdens het hypotheekgesprek niet in op het aanbod van de adviseur om deze verzekering aan te vragen.  

BNP Paribas Cardif biedt daarvoor een slimme reboundservice: namens de adviseur ontvangt de klant na het gesprek een uitnodiging om alsnog deze verzekering online aan te vragen. Guideology optimaliseerde de uitnodigingen en reminders, voegde een activerende slotmail toe en voorzag de landingspagina’s van de juiste gedragspsychologische tweaks.


Financiële planning? Help mensen over de drempel!

Kent u dat? Relaties bezoeken uw site, maar zetten niet de volgende stap. Hoe help je deze mensen op een correcte manier over de drempel? Onze klant zocht hiervoor een aanpak. Want relaties bezochten de informatie over financiële planning wel, maar maakten te weinig afspraken hiervoor.

Voor deze klant ontwikkelden we een degelijke follow up mail inclusief reminder. Natuurlijk met relevante psychologische technieken als framing, Zeigarnik effect en self efficacy.


Klanten bereiden zelf hun onderhoudsgesprek digitaal voor!

Kok Advies heeft een state of the art aanpak om het reguliere onderhoudsgesprek met abonnementshouders digitaal voor te bereiden en deels al online te doen. Hoe overtuig je klanten om hier de benodigde aandacht aan te besteden en de vragen te beantwoorden? Kortom: hoe krijg je een zo hoog mogelijke conversie op die uitnodiging en het invullen van de vragenlijst?

Guideology ontwikkelde de overtuigende uitnodigingsmail en optimaliseerde de vragenlijst. Hoe dat uitpakte? Lees de testimonial van directeur Marco Kok!


Zó krijg je klanten met een aflossingsvrije hypotheek aan tafel!

Klanten met een aflossingsvrije hypotheek lopen in de ogen van DNB en AFM grote risico’s voor de betaalbaarheid na pensioendatum. Adviseurs moeten met deze klanten in gesprek. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: de klant heeft geen gevoel van urgentie.

Een grote financiële dienstverlener schakelt ons in. Wij optimaliseren de communicatie met bewezen technieken uit de gedragspsychologie. Die communicatie ontwerpen we overigens volgens één van de versies van het mede door Mischa Coster ontwikkelde Escalatie Preventie Model. Hiermee wordt voorkómen dat een negatieve boodschap resulteert in ongewenst gedrag, zoals het beëindigen van de relatie of kwaadspreken op social media.

Wij analyseren de bij de verschillende doelgroepen dominante psychologische determinanten. De communicatie wordt per doelgroep gefinetuned. A/B/C testen worden gedaan. Het resultaat? Tot 425 % meer conversie op de uitnodigingen voor een gesprek met een adviseur!


Zo zet je life events om in commerciële kansen!

Welke professionele hypotheekadviseur kent De Nationale Hypotheekbond nu niet? Wellicht de bekendste service is de signaleringstool voor hypotheekevents. De Nationale Hypotheekbond breidt zijn service constant uit. Ook nu weer, door hypotheekadviseurs te helpen om de band met hun klanten te behouden, te versterken en commercieel te benutten. Daarvoor zijn life events het contactmoment. Hoe doe je dat?

Guideology ontwikkelde per event complete communicatiesets. Hierin onder meer artikelen voor de lokale pers, nieuwsbriefitems en e-mailsets. Doel daarvan: het positief top of mind houden van de adviseur én stimuleren tot het ingaan op uitnodigingen voor een inhoudelijk gesprek over hypotheken en verzekeringen. Direct praktisch inzetbaar en vól met overtuigende gedragspsychologische technieken!


Zó begeleidt je medewerkers naar hun nieuwe pensioenregeling!

Een grote landelijk werkende adviesorganisatie gaat over van een DB naar een DC-regeling. Hoe overtuig je alle ruim 750 medewerkers van nut en noodzaak én zorg je ervoor dat zij hun individuele keuzes correct en tijdig aangeven?

Guideology mocht het team van P&O, Legal en de externe pensioenexperts daarbij van dienst zijn. In slechts 12 dagen vonden in december een bijeenkomst voor leidinggevenden, twee medewerkers-bijeenkomsten en het hele schriftelijke informatie- en keuzeproces plaats – inclusief intranet en persoonlijke brieven. Wij verzorgden de content, optimaliseerden met overtuigingstechnieken uit de toegepaste psychologie en gaven adviezen. Gaaf om met andere professionals in korte tijd zoveel te realiseren!


Scildon helpt bij stoppen met roken: programma met gedragspsychologie

Veel aspirant-verzekerden van Scildon willen stoppen met roken. Scildon helpt ze hierbij. Ze krijgen dan al direct de niet-rokerskorting! Zij behouden die, mits ze stoppen en gestopt blijven. Daarvoor heeft Scildon samen met Guideology een pilotprogramma opgezet en gelanceerd.

Wij ontwikkelden de content en customer journey. Deze zitten vol met gedragspsychologische (communicatie)technieken om te stoppen met roken en om dit vol te houden. Deelnemers krijgen bijvoorbeeld na aanmelding een persoonlijk certificaat van deelname dat onbewust een beroep doet op hun commitment. Met diverse goed getimede mails worden klanten gemotiveerd te stoppen met roken en dit vol te houden. De journey wordt online gerealiseerd door Canvass Company. Lees verder in het persbericht van Scildon.


Kritische beleggers begeleiden naar nieuw beleggingsplatform

Hoe verleid je kritische beleggers om hun vermogen van het ene beleggingsplatform met bepaalde fondsen naar een ander platform over te brengen? Dat het nieuwe platform rationele voordelen biedt is niet voldoende voor actie.

Daarvoor moeten ook de juiste emotionele aspecten op professionele manier worden gebruikt in gerichte strategieën en technieken. Guideology begeleidde de Triangel Groep met advies, communicatie en content.


Landelijke introductie online-hypotheekcheck voor consumenten

Met deze nieuwe service check je als huiseigenaar zélf snel en eenvoudig of je hypotheek beter kan. Hoe zorg je dat deze consumenten daadwerkelijk een account hiervoor aanmaken?

Wij verzorgden e-mailuitnodigingen, advertenties, nieuwsbriefitems, content voor externe media (print en social), content voor de homepage en de landingspagina en leidden de doelgroep via leads op de site naar die landingspagina. Dominante psychologische technieken: self efficacy en social/hulp.

Dat beviel goed: kort daarna mochten we bijdragen aan een landelijke actie met billboards en tv commercials. Dat betekent dat de boodschap en het bijbehorende gewenste gedrag in enkele seconden binnen moet komen. Een uitdaging! Daarvoor zetten we o.a. gaze cueing in op de billboards. Daarnaast kozen we voor loss aversion, autoriteit, self efficay en twijfelreductie. Dat moest snel, dus realiseerden we alles in 24 uur!


Zo doe je effectieve nazorg: onderbouwen, structureren en testen! 

Nazorg moet – vanuit wet- en regelgeving en vanuit klantbelang. Ook biedt nazorg kansen vanuit gezond commercieel oogpunt. Doe het dus effectief: door middel van analyseren, digitaliseren en testenVvAA is voortrekker op dit gebied. Via gedragspsychologisch geoptimaliseerde communicatie worden de relaties naar en door hun verzekeringscheck-up geleid. Die check-up zelf wordt verzorgd door een specifiek ontwikkelde chatbot van Eerstestap.nl, waarvoor wij ook de chatflow van de juiste gedragspsychologische technieken voorzien om de ‘completion rate’ te optimaliseren 

Alles wordt ontwikkeld vanuit analyse en testen; elke tranche is een voortschrijdend experiment met aangescherpte technieken. VvAA durft weloverwogen te experimenteren. De resultaten zijn er dan ook naar: open rates ruim boven de 60%; click through rates rond de 50%! Én: vermelding in de kamerbrief over het Actieplan Consumentenkeuzes van minister Hoekstra als voorbeeld van een initiatief in de financiële dienstverlening waarin technologie en gedragsbeïnvloeding optimaal worden ingezet! Als kennispartner van het Actieplan Consumentenkeuzes zijn wij dus extra trots op onze bijdragen aan dit project! 


Ondernemersvragen over Corona? Een chatbot!

Een gespecialiseerde financiële dienstverlener helpt zijn relaties met een breed palet aan producten en diensten. Dus zijn de vragen die deze relaties hebben in het kader van de coronacrisis divers en is het antwoord belangrijk. Hoe service je al deze relaties in korte tijd? Onze klant zet een slimme combinatie van een chatbot (eerste lijn) en contact met een adviseur (tweede lijn) op. Het is duidelijk dat de eerste contacten met de chatbot cruciaal zijn voor de ervaringen en gepercipieerde hulp van die relaties.

Guideology optimaliseert het script van de chatbot met psychologische technieken zodanig dat die ervaringen optimaal zijn!


Designsprint Ziggo: verhuisservice
Je nieuwe huis direct je thuis: met koffie, internet, telefoon en televisie. Met Ziggo dus! Hoe zorg je ervoor dat klanten bij verhuizing een optimale journey ervaren van verhuismelding tot genieten van de (nieuwe) Ziggo diensten?

Ziggo organiseerde daartoe een designsprint met eigen experts én Guideology! Wij mochten de briefing reviewen en onze gedragspsychologische expertise in de designsprint inbrengen.


Designsprint Zwitserleven: pensioenkeuzes

Hoe krijg je een bepaalde doelgroep zover dat die aandacht besteedt aan pensioen én daadwerkelijk in actie komt?

Met informatie over feiten én met een goed doordachte customer journey. Daarin zijn de relevante inzichten uit de gedragspsychologie opgenomen. Op basis daarvan worden de juiste psychologische technieken en strategieën gekozen en ingezet. Dat is de expertise van Guideology. Leuk dat we weer (!) voor Vivat mochten werken!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google