Interne communicatie

Advies verandertrajecten

Nee, we zijn geen organisatie-adviseurs. Wij zorgen ervoor dat de mensen die het betreft meegaan in de verandering en zich daarnaar gedragen. Want alleen met concreet ander gedrag is de verandering een feit.

Wij adviseren u over de juiste communicatie en planmatige aanpak vanuit de gedragspsychologie. Een concreet voorbeeld: het begeleiden van medewerkers van de oude DB naar de nieuwe DC-pensioenregeling. Door advies over de juiste presentatie van de veranderingen en de communicatie hierover. Natuurlijk voeren we ons advies ook graag hands on uit.