Nazorg moet – vanuit wet- en regelgeving en vanuit klantbelang. Ook biedt nazorg kansen vanuit gezond commercieel oogpunt. Doe het dus effectief: door middel van analyseren, digitaliseren en testen! VvAA is voortrekker op dit gebied. Via gedragspsychologisch geoptimaliseerde communicatie worden de relaties naar en door hun verzekeringscheck-up geleid. Die check-up zelf wordt verzorgd door een specifiek ontwikkelde chatbot van Eerstestap.nl, waarvoor wij ook de chatflow van de juiste gedragspsychologische technieken voorzien om de ‘completion rate’ te optimaliseren.  

Alles wordt ontwikkeld vanuit analyse en testen; elke tranche is een voortschrijdend experiment met aangescherpte technieken. VvAA durft weloverwogen te experimenteren. De resultaten zijn er dan ook naar: open rates ruim boven de 60%; click through rates rond de 50%! Én: vermelding in de kamerbrief over het Actieplan Consumentenkeuzes van minister Hoekstra als voorbeeld van een initiatief in de financiële dienstverlening waarin technologie en gedragsbeïnvloeding optimaal worden ingezet! Als kennispartner van het Actieplan Consumentenkeuzes zijn wij dus extra trots op onze bijdragen aan dit project