Dazure lanceerde wéér een nieuw GoedIdee: VoogdijVerzekerd. Dat vinden ook de adviseurs: deze verzekering won de Adfiz Award 2024 in de categorie Klantbelang! Dat is logisch (vinden wij): het product is ontwikkeld vanuit de situatie waarin kinderen, ouders en voogden geraken bij het overlijden van één of beide ouders. Hiervoor biedt het voor een luttel bedrag alle benodigde financiële zekerheid én hulp voor álle betrokkenen. Dazure vroeg ons om ook hiervoor weer de overtuigende communicatie te verzorgen.

Wij startten zoals bijna altijd met het marktonderzoek. Op zoek naar de gedragspsychologische determinanten die bepalen hoe ouders écht tegen deze situatie aankijken achterhaalden we ook veel feitelijke commerciële marktinformatie. Zo blijkt er veel behoefte aan het product: 85,7 % van de ouders vindt het belangrijk dat bij het wegvallen van (een van) hen de kinderen kunnen doorleven op de manier die zij gewend zijn en dat daarvoor, los van een erfenis, voldoende geld is. Ook vindt 67,5 % het belangrijk dat de voogd geld krijgt om o.a. woningaanpassingen te doen en dat niet uit eigen zak hoeft te betalen. De marktpotentie is één; het overtuigen van ouders is twee. De gevonden determinanten hebben we daarom vertaald naar gedragspsychologische technieken. Deze hebben we gebruikt in alle communicatie: van de website tot het speciale mailpakket dat adviseurs kunnen gebruiken om hun klanten succesvol te benaderen. Wij zien mét Dazure en haar adviseurs uit naar succes voor dit zinvolle product!