Van leidraad naar gedragspsychologisch stappenplan

De Wet toekomst pensioenen verplicht pensioenuitvoerders tot keuzebegeleiding. Zij moeten onder meer de deelnemer adequaat begeleiden en de keuzeomgeving inrichten zodat de deelnemer een passende keuze kan maken. De AFM houdt toezicht hierop en publiceerde de Leidraad Keuzebegeleiding. Die vraagt gerichte beïnvloeding van gedrag. Hiervoor is een gedragspsychologische aanpak noodzakelijk. In dit artikel in InFinance vatten Mischa Coster en Paul de Heer van Guideology de leidraad samen en schetsen zij het stappenplan om die keuzebegeleiding op basis van toegepaste gedragspsychologie te realiseren.