Turien & Co biedt zijn adviesrelaties een breed praktijk ondersteunend programma. Dit omvat onder meer webinars. Omdat gedragspsychologische communicatie ook in de financiële dienstverlening steeds meer – en succesvol – wordt vroeg Turien & Co ons ook voor hun Adviessupport Programma een webinar te ontwikkelen en te verzorgen.

Dat deden we natuurlijk graag! In een uur gingen Mischa en Paul in (on)bewust gedrag en hoe je dat op professionele wijze – dus ook ethisch correct – kunt beïnvloeden. Door mensen te overtuigen natuurlijk. Maar óók door drempels voor gedrag weg te nemen. Voor beide aanvliegroutes presenteerden zij verschillende technieken mét een voor de deelnemende adviseurs praktische toepassingen.

Het was zoals gezegd een webinar. Wij vinden een zaal met mensen eigenlijk net iets leuker, omdat je dan meer contact met elkaar hebt en elkaar nog beter kunt boeien. Daarom waren we extra blij toen we hoorden dat dit met enkele honderden(!) deelnemers een top-bezocht webinar was!