Ook voor het Kifid is kennis van gedragsbeïnvloeding van belang. Zowel om deze gedragsbeïnvloeding te kunnen herkennen als om een oordeel over het ethisch verantwoord toepassen daarvan te kunnen hebben. Heeft de bank of verzekeraar voldoende oog gehad voor de manier waarop consumenten beslissingen nemen over ingewikkelde financiële producten? Zijn consumenten vanuit die gedachte behoorlijk voorgelicht?

Voor de educatiecommissie van het Kifid ontwikkelden wij een tweetraps-aanpak om de secretarissen nader kennis en ervaring van gedragsbeïnvloeding te laten opdoen.

Stap 1 was een goed bezocht webinar. Tijdens dat webinar verzorgden wij een tour d’horizon voor 58 (!) secretarissen. Het programma omvatte

  • Bewust en onbewust gedrag;
  • Heuristieken en biases;
  • Beïnvloedingstechnieken, drempelverlaging (REDUCE-model) en escalatie preventie;
  • Case-behandeling met voorbeelden uit de financiële dienstverlening.

Doel was het leren over gedragsbeïnvloedingstechnieken en het herkennen daarvan. Veel kennisoverdracht dus, met een kleine oefening in het herkennen op basis van een case. De gemiddelde waardering van de deelnemers was een mooie 8,1!

Stap 2 was een verdiepende workshop. Voor een optimale interactie en begeleiding nam een eerste groep van 12 secretarissen deel. Vanwege covid online, maar hier hadden we hier al veel ervaring mee. Zo gebruikten wij Miro-boards voor online samenwerking in (sub)groepen. Een voorbereidende opdracht voor de deelnemers was ook onderdeel van de workshop.

De waardering voor deze workshop? We mochten die vervolgens ook in 2022 en 2023 live verzorgen voor de andere secretarissen, dus… 😊