Het nieuwe pensioenstelsel vraagt inzicht in de wensen van de pensioendeelnemers en -gerechtigden. Bijvoorbeeld over hoe belegd moet worden en de fondsen waarin. Belangrijk om te weten, want beleggingsbeleid is voor de lange termijn én met grote gevolgen voor de uiteindelijke pensioenuitkeringen. Daarom onderzoeken pensioenuitvoerders als PGB Pensioenservices dit nauwgezet. Belangrijk daarbij is de representativiteit van de onderzoeksgegevens. Daarvoor moeten voldoende mensen deelnemen aan zo’n risicobereidheidsonderzoek. En hoe meer, hoe beter natuurlijk.

Wij ontwikkelden voor PGB Pensioenservices een communicatiestrategie volgens een experimenteel design. Hierin testten we verschillende uitingen en daarbinnen verschillende technieken. Zo ontving een deel van de doelgroep een vooraankondiging voor de uiteindelijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. En natuurlijk testten we niet alleen het effect van de content, maar ook van de verschillende subject lines. De belangrijkste resultaten:

  • In alle gevallen scoorden een door ons ontwikkelde uitnodigingen een hogere conversie (99% significantie) dan de benchmark;
  • De doelgroep opent de mails op basis van nieuwgierigheid, interesse en/of persoonlijke relevantie;
  • De lezers worden echter pas geactivéérd als er na het openen van de mail een beroep wordt gedaan op hun secundaire intrinsieke motivatie: hulpvaardigheid (19,5% stijging t.o.v. beroep doen op interesse en nieuwsgierigheid).
  • De beste open rate was 54,7%; de beste click trough rate naar het onderzoek (als percentage van de open rate) was maar liefst 31,5 %!

Uiteindelijk zijn hiermee PGB de pensioensector én de klant geholpen – via dit onderzoek kunnen zij namelijk invloed uitoefenen op het beleid van hun pensioenverstrekker! Mooie resultaten, ook bruikbaar in toekomstige communicatie, waar wij dan ook best trots op zijn!