Dazure is een unieke volmachtpartij. Niet in de laatste plaats omdat ze regelmatig nagaat of de verzekering beter kan. Kan dat, dan biedt Dazure de klanten de gelegenheid om naar die verbeterde verzekering over te stappen. Kosteloos en zonder voorbehouden. Een goede zaak, vinden wij.
 
Onlangs was dit weer mogelijk. Een forse portefeuille moest hiertoe worden overgevoerd. Belangrijk aspect: alle verzekeringnemers moesten individueel hun formele akkoord geven. Je voelt het al: dat vraagt de nodige communicatie-inspanning. Want mensen blijken tóch gereserveerd tegen welke verandering dan ook. Bovendien zijn verzekeringen helaas low interest producten.
 
Omdat Dazure veel waarde hecht aan goede service en effectieve communicatie mochten wij een bijdrage leveren. Wij brachten de relevante gedragsdeterminanten tijdens de customer journey in kaart en bepaalden de daarbij de best passende gedragspsychologische strategie en technieken. Die hanteerden we in de content van de mails, brieven en website voor dit communicatietraject. Een paar voorbeelden?

  • Chunking: optimalisatie van de online keuze-omgeving waarin klanten hun toestemming konden geven; o.a. door het aantal keuzemogelijkheden te reduceren en logische te ordenen;
  • Loss aversion: door te benadrukken dat de klant recht heeft op deze verbetering triggeren we loss aversive gedrag op basis van entitlement;
  • Altercasting en labeling: we activeerden het zelfbeeld “zorgzaam, verstandig en verantwoord”;
  • Framing: we spraken niet over een ‘verandering’ (dat zou mogelijk reactance oproepen) maar over een ‘verbetering’.

 Het resultaat: een overvoerpercentage dat ruim boven de verwachtingen van zowel Dazure als de ontvangende verzekeraar lag! Én een ontzettend leuk project!