Met deze nieuwe service check je als huiseigenaar zélf snel en eenvoudig of je hypotheek beter kan. Hoe zorg je dat deze consumenten daadwerkelijk een account hiervoor aanmaken?

Wij verzorgden e-mailuitnodigingen, advertenties, nieuwsbriefitems, content voor externe media (print en social), content voor de homepage en de landingspagina en leidden de doelgroep via leads op de site naar die landingspagina. Dominante psychologische technieken: self efficacy en social/hulp.

Dat beviel goed: kort daarna mochten we bijdragen aan een landelijke actie met billboards en tv commercials. Dat betekent dat de boodschap en het bijbehorende gewenste gedrag in enkele seconden binnen moet komen. Een uitdaging! Daarvoor zetten we o.a. gaze cueing in op de billboards. Daarnaast kozen we voor loss aversion, autoriteit, self efficay en twijfelreductie. Dat moest snel, dus realiseerden we alles in 24 uur!