Een gespecialiseerde financiële dienstverlener helpt zijn relaties met een breed palet aan producten en diensten. Dus zijn de vragen die deze relaties hebben in het kader van de coronacrisis divers en is het antwoord belangrijk. Hoe service je al deze relaties in korte tijd? Onze klant zet een slimme combinatie van een chatbot (eerste lijn) en contact met een adviseur (tweede lijn) op. Het is duidelijk dat de eerste contacten met de chatbot cruciaal zijn voor de ervaringen en gepercipieerde hulp van die relaties.

Guideology optimaliseert het script van de chatbot met psychologische technieken zodanig dat die ervaringen optimaal zijn!