Een grote landelijk werkende adviesorganisatie gaat over van een DB naar een DC-regeling. Hoe overtuig je alle ruim 750 medewerkers van nut en noodzaak én zorg je ervoor dat zij hun individuele keuzes correct en tijdig aangeven?

Guideology mocht het team van P&O, Legal en de externe pensioenexperts daarbij van dienst zijn. In slechts 12 dagen vonden in december een bijeenkomst voor leidinggevenden, twee medewerkers-bijeenkomsten en het hele schriftelijke informatie- en keuzeproces plaats – inclusief intranet en persoonlijke brieven. Wij verzorgden de content, optimaliseerden met overtuigingstechnieken uit de toegepaste psychologie en gaven adviezen. Mooi om met andere professionals in korte tijd zoveel te realiseren!