Bielderman Koetsier pakt de zorgplicht en dus de reguliere onderhoudscontacten professioneel aan: dus ook efficiënt! Daarvoor zet men een digitale tool in. Klanten kunnen de vragen daarin beantwoorden; op basis van die antwoorden vindt indien nodig een vervolgcontact plaats. Hoe attendeer je de klanten op die service en hoe overtuig je ze om daarvan gebruik te maken?

Guideology ontwikkelde overtuigende nieuwsbriefitems en een advertorial-interview voor de lokale pers. Ook de digitale vragen werden psychologisch helemaal geoptimaliseerd.